Breaking News
Home / Gossip / ආනන්ද විදුහල්පති තවමත් ජීවත්වන්නේ වනචර දශකයේද?

ආනන්ද විදුහල්පති තවමත් ජීවත්වන්නේ වනචර දශකයේද?

කොළඹ ආනන්ද විදුහලේ පසුගිය 13 වෙනිදා ගිනස් වාර්තා තැබූ පාසැල් සංවර්ධන සමිති මහා සභා රැස්වීමක් පවත්වා තිබේ. එහිදී විදුහල්පතිවරයා රාජපක්ෂලාගේ වනචර දශකයේ මෙන් අපූරු ඡන්ද විමසීමක් තබා තමන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට අත්තනෝමතික, නීති විරෝධීව සහ චක්‍රලේඛ බල්ලාට දමා කටයුතු කර තිබේ. මීට එරෙහිව දෙමාපියන් රාශියක් විසින් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාට ලිඛිතව කරුණු දක්වා ඇති අතර එහි පිටපත් ජනාධිපති අගමැති අධ්‍යාපන ඇමැති ඇතුළු පිරිසකට ද යවා තිබේ. ඉන් පිටපතක් ලංකා ඊ නිව්ස් කතුවරයා වෙත ද යොමු කර ඇති අතර කීර්තිමත් ආනන්දය ශෝඛාන්තයකට දක්කා තිබෙන ආකාරය හෙලි කෙරෙන එම ලිපිය බහුතර ජනතාවගේද දැන ගැනීම පිණිස මෙසේ ප්‍රසිද්ධ කරමු. 

ලේකම්තුමා,
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය,
ඉසුරුපාය,
බත්තරමුල්ල.

මහත්මයාණෙනි,

කොළඹ ආනන්ද විදුහලේ 2016 මැයි මස 13 වන දින පවත්වන ලද 2016 වර්ෂයේ පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ මහ සභා රැස්වීම.

කොළඹ ආනන්ද විදුහලේ 2016 මැයි මස 13 වන දින පවත්වන 2016 වර්ෂයේ පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ මහ සභා රැස්වීමේදී ගනු ලැබු තීරණ නීති විරෝධිව හා චක්‍ර ලේඛ විරෝධි බැවින් එම තීරණ ප්‍රතික්ෂේප කිරිම සම්බන්ධවයි.

1    මහ සභාව රැස්වීමේ පැවැත්වීම.

අ)    මහ සභාව රැස්වීමේ නිවේදනය තෝරා ගත් පන්ති වලට පමණක් බෙදා දී ඇති අතර සියළු දෙමාපියන් දැනුවත් කර කර නොමැත.

ආ    එවන ලද දැන්වීමේ න්‍යාය පත්‍රයේ හිතාමතාම නිළධාරින් තෝරා ගැනීම සඳහා නිළවරණයක් පැවැත්වෙන බව සඳහන් කර නොමැත. එම නිසා දෙමාපියන්ගේ පැමිණිම ඉතා දුර්වල තත්වයකට පත් කරන ලදී.

ඇ)    දෙමාපියන්ගේ අනන්‍යතාවය පරික්ෂාවකින් තොරව පුද්ගලයින් ඇතුලත් කිරිම තුළින් පාසලේ සාමාජිකත්වය නොමැති පුද්ගලයින් සැලසුම් සහගතව ශාලාවට ඇතුල් කිරිමට සලස්වන ලදී.

ඈ)    සභවේ කටයුතු මෙහෙයවීම ගරු සභාපතිතුමා හෝ ගරු ලේකම්තුමා විසින් කළ යුතු වුවත් ඒ සඳහා විදුහල්පති විසින් සැලසුම් සහගතව නියෝජ්‍ය විදුහල්පති මහමිතව මහතා යෙදවීම තුලින් සභාවේ කටයුතු න්‍යාය පත්‍රයට පටහැනිව ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධිව සිදු කිරිමට අවස්ථාවල සලසා ගන්නා ලදී.

2.    ප්‍රගති සමාලෝචන හා ඉදිරි සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරිම.

අ)    චක්‍ර ලේඛ අංක 4. 1. 2. 6 යටතේ ප්‍රගති සමාලෝචන හා ඉදිරි සැලසුම් ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් එසේ නොකොට කමිටුවේ වත් සාමාජිකයකු නොවන පිටස්තර අචාර්යවරයෙකු ලවා අධ්‍යාපන සංවර්ධනය යයි කියමින් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ සංඛ්‍යා ලේඛන හුවා දැක්වු අතර මේ සඳහා කිසිඳු ලිඛිත ලේඛණයක් සාමාජිකයන්ගේ දැන ගැනීම  සඳහා ඉදිරිපත් කර නොතිබිණි.

3.    අයවැය සම්මත කිරිම.

අ)    මිලියන 56ක් පමණ වියදමක් ඇති අයවැයක් සම්මත කර ගැනීම සඳහා එය අධ්‍යයනය කිරිමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා නොදී මහ සභාව ආරම්භ වීමට මොහොතකට පෙර අයවැය වාර්ථාව ලබාදී එහි අඩුපාඩු පෙන්වු දෙමාපියන්ට හට නියෝජ්‍ය විදුහල්පති මහමිතව මහතා අදහස් ප්‍රකාශ කිරිමට අවස්ථාව නොදී විරුද්ධ මත යටපත් කරමින් ඡන්දයකින් තොරව කුමන්ත්‍රණකාරි ලෙස සම්මත වූ බව ප්‍රකාශ කිරිම.

ආ)    විගණන වාර්තාවේ විගණන මතය  ලෙස දක්වා තිබු මිලියන 1 . 2 ක නොපියවු අත්තිකාරම් මුදල් පිළිබදව ප්‍රශ්න කර ඒ පිළිබද විස්තර ඉල්ලු විට භාණ්ඩාගාරිකතුමිය එම විස්තර ලබා දිමට අසමත් වූ අතර එය පියවා ගැනීමක් නොවු බව ද හෙලිදරව් විය.

ඇ)    නිත්‍යානුකූලව ගිය වර මහ සභවේ දී පත් කර ගන්නා ලද සමාජීය ගිණුම් කමිටුවට ගිණුම් විගණනය සදහා අවස්ථාවක් ලබා නොදෙන ලදී.

ඈ)    මෙම විගණනය විදුහල්පතිතුමාට හිතවත් විගණන සමාගමක් පත් කර සිදු කර ඇත.

    එබැවින් මෙම අයවැය සම්මත කර ගැනීම සම්පූර්ණයෙන් ම ප්‍රජාතනත්‍ර විරෝධි හා නීති විරෝධිව සිදු කළ බව ඉතා පැහැදිලිය.

4.    ඇස්තමේන්තු සම්මත කිරිම.

අ)    අනතුරුව ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කිරිමේ වාරය පැමිණි විට එම අවස්ථාවේම මිලියන 75 ක  නොපැහැදිලි ඇස්තමේන්තු පිටපත් කීපයක් බෙදා හැර අධ්‍යයනයට අවස්ථාවක් නොදී ගුරු මහතෙකු ලවා යෝජනා කර බලහත්කාරයෙන් ස්ථිර කර ගන්නා ලදී.

ආ)    2012 සිට මේ දක්වා නොකඩවා විදුලි ජනක යන්ත්‍රයක් මිළදී ගැනිම සඳහා මුදල් එකතු කිරිම.
        2012 වර්ෂයේ සිට පිළිවෙලින් 2013, 2014, 2015 සහ 2016 වර්ෂ වල ඉදිරිපත් කරන ලද ඇස්තමේන්තු වල මෙම ප්‍රාග්ධන වියදම ඇතුලත් කර නිති විරෝධිව මුදල් එකතු කිරිම හා එවා මහ සභාවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනීම.

5.    සාමාජිකයින් එවා තිබු යෝජනා ඉදිරිපත් කිරිම.

අ)    සාමාජිකයින් විසින් එවා ඇති යෝජනා ඉදිරිපත් කිරිම සිදු කරන ලද අතර එම යෝජනා සාකච්ඡා කරමින් සිටි අවස්ථාවක සභාව මෙහෙයවූ නියෝජ්‍ය විදුහල්පති මහමිතව මහතා ප්‍රකාශයක් කරමින් මෙම අවස්ථාවේ ගුරු මහත්ම මහත්මින් ගෙවල් වල යාමට සුදානම් වන බැවින් මෙම වැදගත් සාකච්ඡාව මදකට නතර කරන බව පවසා න්‍යාය පත්‍රයේ පවා නොතිබුණු නිළධාරි මණ්ඩලය තෝරා ගැනීම ආරම්භ කරන බව සභාවට දන්වන ලද අතර එසේ න්‍යාය පත්‍රය වෙනස් කිරිමට කිසිදු අවසරයක් හෝ කැමැත්තක් සභාව තුලින් විමසීමක් නොකරන ලදී.

6.    නිළධාරින් පත්කර ගැනීම

අ)    නිළධාරින් පත් කර ගැනීම න්‍යාය පත්‍රයේ සටහන් කර නොතිබු අතර පුර්ව සැලසුම් සහගත ලෙස විදුහල්පති නම් කර ඇති කණ්ඩායම බිමල් ජයසිංහ නැමැති දෙමපියාගේ නම යොජනා කල අතර එම සමාජිකයා එම අවස්ථාවේ සභාවේ නොසිටි අතර දෙමව්පියෙක් ලෙස ඉදිරි වසර 02 සඳහා සාමාජිකත්වය දැරිමට ද  නොහැකියාව පෙන්වා දීමෙන් අනතුරුව බලවත් අකමැත්තෙන් එම යෝජනාව ඉවත් කර ගැනීමට සිදුවිය.

7.    ලේකම්වරයා පත් කිරිම

ඉන් අනතුරුව මුල් අවස්ථාවේ පක්ෂාග්‍රාහි ලෙස ප්‍රගතිය ඉදිරිපත් කිරිමට යොදා ගත් ආචාර්ය කිර්ති මහතා ගුරු මණ්ඩලය මගින් ලේකම් ලෙස යෝජනා විය.

ඊලඟට දෙමව්පිය නියෝජිතයෙක් වන වරලත් ඉංජිනේරු කිත්සිරි කොට්ටගේ මහතාගේ නම ලලිත් ධර්මසේන මහතා යෝජනා කරන අවස්ථාවේ සභාව මෙහෙය වූ නියෝජ්‍ය විදුහල්පති මහමිතව මහති එයට බාදා පමුණුවන ලදී.

අනතුරුව මෙම කුමණ්ත්‍රණයේ එක් පියවරක් ලෙස ගරු විදුහල්පතිතුමා ප්‍රකාශයක් කරමින් රහස් ඡන්දයක් සඳහා සියළු කටයුතු සුදානම් කර ඇති බවත්, දැනට කාලවේලාව ගතවන නිසා අත් ඔසවා ඡන්දය විමසීමට පියවර ගන්නා ප්‍රකාශ කරන ලදී.  වෛද්‍ය රවින්ද්‍ර කැළණිතිලක මහතා විජේබණ්ඩාර මහතාගේ නම යොජනා කරන ලදී.

ඒ අවස්ථාවේ ආචාර්ය කීර්ති මහතා ඉල්ලා අස්විය. මේ අවස්ථාවේ දී කුමණ්ත්‍රණකාරි ආකාරයට නැවත ඉල්ලා අස්වූ ආචාර්ය කීර්ති මහතා විදුහල්පතිවරයා විසින් අත්තනෝමතික හා කුමණ්ත්‍රණකාරි ලෙස ගුරු මණ්ඩලයේ අශිර්වාදය මත පත් කිරිමට සැලසුම් සකස් කරන ලදී.

මෙම අවස්ථාවේ සැලසුම් සහගතව දෙමව්පියන් දැනුවත් නොකර ගුරු මණ්ඩලය බහුතරයක් පැමිණිමට සලස්වා විදුහල්පතිවරයා ආචාර්ය කීර්ති මහතා කුමණ්ත්‍රනකාර් ලෙස ගුරුවරුන්ට බලපෑම් කර ඡන්දය විමසීමට ගත් උස්සාහය නිසා අනෙක් දෙමාපිය යොජනා වු දෙදෙනා ඉල්ලා අස්විය.

ඊට පසු මෙම ඉල්ලා අස්වූ කීර්ති මහතා ඔහුගෙන්ද නොවිමසා ලේකම් ලෙස නීති විරෝධිව තෝරා ගන්නා ලදී.

8.    ගුරු මණ්ඩළයේ සාමාජිකයන් සහ භාණ්ඩාගාරික පත් කිරිම.

අ)    මෙම අවස්ථාවේ ධම්මික පෙරේරා ගුරු මහතා සියළු නම් යොජනා කරන ලදී. මෙම සාමාජිකයන් පත් කිරිම  චක්‍ර ලේඛ අංක 4. 2. 1. ii යටතේ දක්වා ඇති පරිදි “ මෙම සාමාජිකයන් (සමිතියේ නම් කරන භාණ්ඩාගාරික ඇතුළුව) පාසලේ විදුහල්පතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නිත්‍ය ගුරු මණ්ඩලයේ තුනෙන් දෙකකට නොඅඩු සංඛ්‍යාවකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙන ගුරු මණ්ඩලයේ රැස්වීමක දී බහතරයේ එකඟත්වයෙන් තෝරා ගෙන සම්තියට ඉදිරිපත් කොට අනුමැතිය ලබා ගත යුතු ය.“ යන්න පැහැදිලිව දක්වා තිබියදී මෙම චක්‍ර ලේඛ අමු අමුවේ උල්ලංගනය කර කිසිම රැස්වීමක් නොපවත්වා නීති විරෝධිව විදුහල්පතිවරයාට හිතවත් කණ්ඩාමක් යෝජනා කර අනුමත කර ගන්නා ලදී.

9.    දෙමාපිය නියෝජිතයන් පත් කිරිම.

අ)    චක්‍ර ලේඛ අංක 4. 2. 1. iii ඡේදය අනුව සුදුසු කම් ඇති දෙමාව්පියන් යෝජනා වු අතර එම ජේදය උල්ලංඝනය කරමින් නියෝජ්‍ය විදුහල්පති මහමිතව මහතා එම දෙමව්පියන් බලපෑම් කර ඉවත් කර මොවුන්ට හිතවත් අය පත් කර ගන්නා ලදී.

10.    ආදී ශිෂ්‍ය නියෝජිතයින් පත් කිරිම.

අ)    නියෝජ්‍ය විදුහල්පති මහමිතව මහතා චක්‍ර ලේඛ අංක 4. 1. 1. iii ඡේදය උල්ලංඝනය කරමින් ආදී ශිෂ්‍යයන් මෙම පාසල අනුව සාමාජිකයින් 08 දෙනෙකු විධායක සභාවේ එකඟත්වය ඇතිව එම සංගමයේ ලේකම් විසින් තෝරා එවන අය අතරින් සාමාජිකයන් දෙදෙනෙක් යොජනා කර මහ සභාව විසින් තෝරා පත් කර ගත යුතු වුවත්, මෙම සාමාජිකයන් නියමිත පරිදි විධායක සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගෙන නොතිබු අවස්ථාවක නීති විරෝධිව පත් කර ඇත.

තවද ඒ වන විට තෝරාගත් කිසිදු ආදී ශිෂ්‍යෙයකු චක්‍ර ලේඛනයට අනුව පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ සාමාජිකත්වය ලබා නොතිබුණි.

ඉහත මෙම කරුණු සැලකිල්ලට ගැනීමේදී මෙම මහ සභාව සම්පූර්ණයෙන්ම චක්‍ර ලේඛ උල්ලංඝනය කරමින් හා නීති විරෝධිව පවත්වපු රැස්වීමක් බැවින් දෙමව්පියන් වන අප මෙම රැස්වීමේදි ගන්නා ලද තීරණ පිළිනොගන්නා බව දන්වා සිටිමු.

මෙයට දෙමව්පියන්

පිටපත්,     

1. ගරු අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය. කොළඹ.
2. ගරු අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් මැතිතුමා, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය.
3. එච්. යු. ප්‍රේමතිලක මහතා, අතිරේක ලේකම්, අධ්‍යාපන ගුණාත්මන සංවර්ධන, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය.
4. ජි. එල්. එස්. සේනාධිර මහතා, අතිරේක ලේකම්, පාලන, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය.
5. ඒ. එස්. හේවගේ මහතා, අතිරේක ලේකම්, පාසල් කටයුතු, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය.
6. ජාතික පාසල් අධ්‍යක්ෂක, ජාතික පාසල් ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය.
7. පළාත් අධ්‍යක්ෂකතුමා, බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ.
8. කළාප අධ්‍යක්ෂකතුමා, කොළඹ කලාප කාර්යාලය, විතානගේ මාවත, කොළඹ 02.
9. සංස්කාරකතුමා, ලංකා ඊ නිවුස් ආයතනය. (මෙම ලිපියේ දෙමාපියන් අත්සන් කර ඇත.)

About Tech Lanka

Check Also

untitled-1

“මම ගෙනාව මල්ලේ සියබලා තිබුනේම නැද්ද?” ජනපති අසයි- (VIDEO)

ඉකුත්දා පැවති රාවය 30 වන සංවත්සරයේදී ජනපතිතුමා බොහෝ කතාවලට පිළිතුරු ලබා දෙන්න ජනාධිපතිතුමාගේ කතාවේදී පිළිතුරු …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close